Thứ Hai, 8 tháng 2, 2010

TIN NHẮN !

TIN NHẮN !
00:45 8 thg 2 2010Công khai15 Lượt xem 57

                    Tự nhiên Em Tôi nhắn :
                 Em đang ngồi một mình ,
                 Em buồn như chiếc lá !
                 chơi vơi giữa trời thu .
                 Như lá xanh lìa cành
                 Rồi em tôi nức nở  !                 Anh thì thầm nhắn nhủ :
                 Anh ước sao bây giờ ,
                 Anh sẽ là cơn gió
                  đỡ lá rơi mùa thu
                  Để em nhẹ nhàng rơi

                  Vào lòng anh em nhé ! 

  1.                    contraikhoc Hãy lắng nghe   Trái tim bạn đang khóc?

6 nhận xét: