Thứ Hai, 16 tháng 6, 2014

OFFLINE MIỀN TRUNG - PHẦN 3 . Những gương mặt Fb và Bloger


   Các bạn thân mến Sau đây là những hình ảnh  ngày  gặp gỡ giao lưu : Nắng miền Trung lần thứ nhất tại Huế và những khuôn mặt của các Fb và Bloger Tham dự ! 
2 nhận xét: