Thứ Năm, 12 tháng 6, 2014

THÔNG BÁO : Về Offline Mùa Thu Hà Nội Lần thứ 6


THÔNG BÁO : Về Offline Mùa Thu Hà Nội Lần thứ 6
Các Bạn thân mến ! Để tiện cho việc đăng kí , đặt vé cho các bạn ở xa Lão xin thông báo Sẽ lấy ngày 21 Tháng 9 Năm 2014 ( Là ngày Chủ Nhật ) sẽ là ngày chính thức Offlene Mùa Thu Hà Nội lần thứ 6 . Vậy mong các bạn quan tâm để thu xếp thời gian hợp lý cho mình.
Lão cũng mong ai có khả năng thì tự ứng cử vào thành viên ban tổ chức . Và tiến cử địa điểm off cho hợp lí với tiêu chí Vui, ngon bổ rẻ .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét