Thứ Tư, 1 tháng 10, 2014

CHUYỆN GẶP MA DỌC ĐƯỜNG ! ( Ai sợ ma thì không nên đọc )CHUYỆN MA ! ( Ai sợ ma không nên đọc )

   Trong góc quán bia hơi của phố Trần Phú. Ba anh em, mỗi người cũng đi hết bốn đến năm cốc.