Thứ Năm, 30 tháng 7, 2015

HỒNG BÌ TRUYỆN !

 HỒNG BÌ TRUYỆN ! ( Phường kẻ cắp ) Mục : Người Việt xấu tính. Truyện ngắn của Lao Quangthau. Hôm qua, chiều tối thứ năm ; ( 30-7-2015 ) Lão đi xe tuyến từ rừng về . Xuống xe ở bến xe Yên Nghĩa Thuộc địa phận Hà Đông.