Chủ Nhật, 16 tháng 7, 2017

HƯƠNG ĐÊM ! Truyện ngắn của Lao Quangthau. 2-7-2017

HƯƠNG ĐÊM ! Truyện ngắn của Lao Quangthau. 2-7-2017


   Bà Tị hắng giọng rồi nói với ra : Thằng Đoàn vào đây tao bảo đây ! Thằng Đoàn cất giọng : Dạ. Rồi bỏ công việc ngoài sân lấp xấp bước vào. Mẹ bảo gì con ạ ? Nó nói có vẻ nhún nhường chịu đựng . Bà Tị khoái nhất thằng cả với thái độ phục tùng mẹ như vậy. Bà Tị phấn chấn nói : Tao bảo này; Làng bên có con Hồng nhà ông Phẩm , nó là gái duy nhất trong nhà, trên nó có mấy thằng anh. Nó mỏng mày hay hạt, năm nay mới được mười bẩy tuổi. Tao tính nhắm nó cho mày, Mẹ định vài bữa nữa đánh tiếng với bên đó xem sao, nếu họ ưng thuận thì phải liền tay ngay. Mà này, mày lén mà đi coi mặt với tìm hiểu về nó đi, con bé đẹp người đẹp nết, nên cũng có nhiều nhà nhòm ngó lắm. Thằng Đoàn nghe mẹ nói vậy thì nó hào hứng lắm, đã ngoài hai mươi rồi mà chẳng dám tán tỉnh đứa nào, trong khi đó bọn trai làng nó có con bồng con bế  từ lâu rồi. Đoàn người tầm thước, da hơi ngăm ngăm đen nhưng cũng thuộc vào loại đẹp trai , chỉ tội nhát quá, nhìn thấy bọn con gái là miệng như ngậm hột thị, rồi kiếm cách mà chuồn, bà Tị hiểu tính thằng con nên bà quyết chủ động việc trăm năm của nó.