Thứ Tư, 26 tháng 5, 2010

SINH NHẬT PU TIN !

SINH NHẬT PU TIN !
09:07 26 thg 5 2010Công khai2 Lượt xem 38
   Sáng nay Tôi nhận được lời rủ của PU TIN  trưa gặp nhau ở quán nhậu ở một quán bia tươi của Đức, Tôi nhận lời. Đến nơi hỏi ra mới được biết là sinh nhật của PU TIN , thật không fải lắm vì đã không chuẩn bị quà, nhưng bù lại Tôi đã được Thơm má để thay món quà vật chất !.

             
100_0457.jpg picture by quangthau
100_0454.jpg picture by quangthau
100_0455.jpg picture by quangthau
100_0413.jpg picture by quangthau
   Pu Tin - Mèo buồn -  Linh Miêu.
100_0415.jpg picture by quangthau
100_0438.jpg picture by quangthau
           Pu Tin - Mèo buồn .
100_0445.jpg picture by quangthau
100_0447.jpg picture by quangthau
100_0448.jpg picture by quangthau
     Per haps  bên fải .
100_0450.jpg picture by quangthau
100_0451.jpg picture by quangthau
100_0393.jpg picture by quangthau
100_0394.jpg picture by quangthau
100_0397.jpg picture by quangthau
100_0398.jpg picture by quangthau
100_0399.jpg picture by quangthau
100_0400.jpg picture by quangthau
100_0401.jpg picture by quangthau
100_0402.jpg picture by quangthau
100_0407.jpg picture by quangthau
     HIV   Tạo dáng chứ không fải say đâu nhé !
100_0408.jpg picture by quangthau
100_0410.jpg picture by quangthau
100_0416.jpg picture by quangthau
        Mai chi .
100_0417.jpg picture by quangthau
100_0429.jpg picture by quangthau
100_0431.jpg picture by quangthau
100_0434.jpg picture by quangthau
100_0436.jpg picture by quangthau
100_0437.jpg picture by quangthau
100_0439.jpg picture by quangthau
100_0440.jpg picture by quangthau
100_0441.jpg picture by quangthau
100_0442.jpg picture by quangthau
        Linh Miêu - Đac sit
100_0443.jpg picture by quangthau
100_0390.jpg picture by quangthau

100_0388.jpg picture by quangthau
100_0387.jpg picture by quangthau
100_0386.jpg picture by quangthau
100_0385.jpg picture by quangthau
100_0449.jpg picture by quangthau
100_0452.jpg picture by quangthau
         Mai Chi - Mây Xanh - Lan 72
100_0453.jpg picture by quangthau
              Mai Chi - Mây xanh .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét